ULAMA' MU'TABAR

compiled and edited by
Akhukumfillah
     
 

Akhi/Ukhti yang dimuliakan,

Ulama', seperti yang diriwayatkan daripada sumber-sumber yang sohih bahawa mereka adalah pewarith para anbiya'.  Para ulama' mu'tabar mewarisi risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah saw dan mereka akan sentiasa memikul tanggungjawab menegakkan kembali risalah Allah di muka bumi ini.

Di sini kami senaraikan beberapa laman yang dibangunkan khusus mewakili pemikiran dan perjuangan para ulama' mu'tabar dekad ini seperti Prof. Dr. Yusuf AlQaradhawi, Sheikh Faisal Maulawi dan lain-lain lagi.  Oleh kerana mereka semuanya berketurunan Arab maka laman-laman mereka adalah dalam bahasa Arab.

Professor Dr. Yusuf AlQaradhawi

Sheikh Muhammad Ahmad ArRashid

Sheikh Muhammad Addweesh

Ustaz Fathy Yakan

Sheikh AsSuwaidan

Ustaz 'Amru Khalid

Sheikh Faisal Mawlawi

Dr. Sa'id Ramadhan AlBouty

Sheikh 'Ali AtTonthawi

     
Powered by Tripod                                Developed by Akhukumfillah
 

 
 

   SHEIKH YUSUF ALQARADHAWIi
   SHEIKH AHMAD ARRASHID
   SHEIKH MUHAMMAD ADDWEESH
   USTAZ FATHY YAKAN
   SHEIKH ASSUWAIDAN
   USTAZ 'AMRU KHALID
   SHEIKH FAISAL MAWLAWI
   DR. SA'ID RAMADHAN ALBOUTY
   SHEIKH 'ALI ATTHONTHAWI

 

 

GET ARABIC IE5